Hit Enter to search or Esc key to close

Giới thiệu

– Tên nước: Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (Lao People’s Democratic Republic).

– Thủ đô: Viêng-chăn (Vientiane).

– Vị trí địa lý: Phía Bắc giáp Trung Quốc 416 km; Tây Bắc giáp Mi-an-ma 230 km; Tây Nam giáp Thái Lan 1.730 km; Nam giáp Cam-pu-chia 492 km và phía Đông giáp Việt Nam 2.067 km.

– Diện tích: 236.800 km2

– Khí hậu: Lục địa, chia làm hai mùa là mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 6) và mùa mưa (từ tháng 6 đến tháng 11).

– Tài nguyên thiên nhiên: Lào có nguồn tài nguyên phong phú về lâm, nông nghiệp, khoáng sản và thuỷ điện. Nhìn chung kinh tế Lào tuy phát triển song chưa có cơ sở bảo đảm ổn định.

– Thu nhập bình quân đầu người: 1.692 USD (năm 2014).

– Đơn vị tiền tệ: Kíp (Kip).

– Dân số: trên 6.500.000 người (năm 2013). 

Tour Lào